ОПРЕДЕЛУВАЊЕ

Umershemu фрижидерот е посветен на

Служел нас ова фрижидер со верата и вистината за 5 години. Нејзиниот неуспех е толку незадоволна мене дека јас не се ни мачам да се погледне за неговата документација. Можеби дури 5 години поминаа, но еден круг сина налепница со ветување беше мала ѕвездичка над 5 и подолу во мали букви листата што условите на дополнителна гаранција на веб-страницата [link]. Отидов на сајтот на BEKO, но ништо во...